قوانین و مقررات انتیتکس

*لطفاً متن توافق‌نامه به‌طور کامل و دقیق مطالعه شود*

1. کلیات
1.1. در این توافق‌نامه شخص حقیقی، حقوقی یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی به اختصار " کاربر" و مالک و صاحب امتیاز سامانهEntitex  به اختصار"Entitex"  نامیده شده و بکار می‌رود.
1.2. این توافق‌نامه به تشریح شرایط و تعهدات بین کاربر وEntitex  می‌پردازد، چنانچه مفاد این توافق‌نامه را بطور کامل می‌پذیرید از آن استفاده و چنانچه مفاد آن را بطور کامل قبول ندارید از سامانه خارج شده و از آن استفاده ننمایید.
1.3. سامانهEntitex  این امکان را به شما می دهد با درج اطلاعات خود (اشخاص حقیقی و یا حقوقی) از خدمات متعدد آن استفاده نمایید.
1.4. این اطلاعات به منظور ارتباطات و فعالیت‌های متنوع تجاری از جمله پیشنهاد فرصت‌های تجاری و استفاده از ظرفیت، توانمندی‌ها و امکانات، اطلاع رسانی، تبلیغ، تحلیل آماری و نظایر آن؛ منتشر شده و مورد استفاده  قرار می‌گیرد. به همین دلیل از درج اطلاعاتی که ممکن است انتشار آن به شما آسیب یا ضرری برساند، در این سامانه خودداری نمایید.
1.5. مفاد این توافق‌نامه ،سرویس‌ها و خدمات سامانه ممکن است صرفاً توسطEntitex  بدون اطلاع قبلی اصلاح، اضافه یا حذف شود و ادامه حضور و کاربری شما در این سامانه به معنی پذیرش این تغییرات و شرایط جدید خواهد بود.
شما این امکان را دارید در هر زمان که صلاح می‌دانید کاربری خود در این سامانه را به حالت تعلیق درآورید.
2. خدمات سامانه
2.1. خدمات سامانهEntitex  به‌طور پیوسته و با توجه به بازخوردهای دریافتی ممکن است اصلاح، اضافه یا حذف شود.
2.2. کاربران سامانه نیز این امکان را دارند اطلاعات ثبت شده خود را تغییر دهند.
2.3. دسترسی کاربران به اطلاعات و سرویس‌های مختلف مندرج در سامانه بر اساس سیاست‌های تجاریEntitex  تعیین می‌شود.
این سیاست‌ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابند. به عنوان مثال ممکن است برخی از خدمات سایت در مقطعی از زمان رایگان ولی در زمان دیگری با پرداخت هزینه قابل استفاده باشند.
بدیهی است، سرویس‌ها و خدماتی که کاربران هزینه آن را پرداخت نموده‌اند تا پایان زمان توافق شده برای آن خدمت، ادامه خواهد داشت.
2.4.Entitex  این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت تخطی و تخلف هریک از کاربران ، کاربری آن کاربر را به حالت تعلیق درآورده یا حذف نماید. ملاک این موضوع صرفاً تشخیصEntitex  است.
برخی از مصادیق تخطی و تخلف در بندهای بعدی این توافق‌نامه تشریح شده‌اند.
2.5. تمامی پرداخت‌های کاربران غیرقابل استرداد می‌باشد مگر اینکهEntitex  به‌علت توقف سرویس یا خدمتی وجه دریافت شده مربوط به آن خدمت را عودت دهد.
2.6.Entitex  این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هزینه سرویس‌ها و خدمات و شرایط پرداخت آن را با اطلاع قبلی تغییر دهد.
2.7. خدماتEntitex  صرفاً به‌منظور کاربردهای تجاری و براساس قوانین کشور می‌باشد و هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که منع قانونی برای فعالیت ندارند می‌توانند از این سرویس‌ها و خدمات استفاده نمایند.
Entitex  این حق را دارد که از کاربری کاربرانی که به غیر از مقاصد تجاری به سامانه رجوع می‌کنند جلوگیری یا کاربری آنها را حذف نماید.
2.8.Entitex  برای احراز هویت کاربر وارد شده از طریق ارسال پیامک به شماره همراه ثبت شده کد تأییدی را ارسال خواهد نمود که پس از درج این کد در سامانه کاربر فعال می شود(یا روش جایگزین دیگری).
شناسه و رمز ورود کاربر توسط خود کاربر تعیین خواهد شد.
2.9. کاربران سامانهEntitex  براساس سیاست‌های این سامانه و خدماتی که هزینه آن‌ را پرداخته‌اند و با استفاده از شناسه و رمز ورود می‌توانند به سرویس‌های سامانهEntitex  دسترسی داشته باشند. لذا هر کاربر مسؤول نگهداری از شناسه و رمز ورود خود و هرگونه تغییر در اطلاعات مندرج در سامانه می‌باشد.
شناسه و رمز ورود برای هر کاربر منحصر به‌فرد است و کاربر می‌تواند با مسؤولیت خود آن ‌را در اختیار شخص دیگری گذارد.
در هر صورت کاربر مالک شناسه و رمز عبور مسؤولیت کامل در این خصوص خواهد داشت و چنانچه از طریق این شناسه و رمز عبور به سامانه Entitex  ایراد یا خسارتی وارد شده یا هر نوع مشکل حقوقی یا کیفری ایجاد شود در این صورت کاربر پاسخگو بوده و می‌بایست جبران خسارت نماید. بنابراین کاربر می‌پذیرد کهEntitex  مسؤول هیچ یک از ضرر و زیانی که از کوتاهی کاربر به‌وجود آمده نمی‌باشد.
2.10. سامانهEntitex  این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای بهبود سرویس ارائه شده آن ‌را محدود و یا معلق کند. همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای تغییر کاربری سایت بعضی بخش‌ها را به‌طور موقت و یا همیشه بدون اطلاع قبلی حذف و یا تغییر دهد. سامانهEntitex  این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای کاربری بهتر سایت نسخه‌های جدیدتری را معرفی کند.
تمامی ترکیبات جدید، وظایف جدید و تغییرات، به روزرسانی‌ها و جابه‌جایی‌ها با مفاد همین توافقنامه کنترل خواهد شد مگر آنکه سامانه Entitex  مفاد جدیدی را اعلام نماید.
2.11. کاربر موافق است، در هر شرایطی Entitex  مسؤولیتی در قبال ناتوانی کاربر و یا سایر افراد و کاربران در استفاده از سامانه ندارد. از جمله عدم توانایی کاربر در استفاده از سامانه که منجر به تأخیر، عدم صحت، خطا و یا حذف اطلاعات شود.
2.12. کاربر موافق است که هیچ ادعایی برای قطع ناگهانی سرویس و یا متوقف شدن سرویس و خدمات به علت نپرداختن هزینه آن نخواهد داشت.
3. هزینه خدمات و شرایط پرداخت
3.1. هزینه هر خدمت یا سرویس و زمان استفاده از آن به تفکیک در سامانه مشخص شده است مگر اینکه بطور مشخص دیگری توافق دیگری صورت گیرد.
مبالغ پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.
3.2. کاربر پس از بررسی و مطالعه، موافقت خود را به پرداخت هزینه خدمات اعلام می‌دارند.
پرداخت هزینه‌ها از طرق معرفی شده در سامانه صورت می‌گیرد و به‌صورت خالص بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی نیست.
3.3. هر کاربر باید آگاه باشد استفاده غیرمجاز و غیرقانونی از کارت‌های اعتباری و استفاده از کارت‌های متعلق به‌غیر دارای مسؤولیت مدنی و جزائی است و کاربر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. سامانهEntitex  مسؤولیتی در قبال پرداخت‌های غیرمجاز به‌عهده نمی‌گیرد. هرکاربری که در پرداخت حق کاربری از کارت‌های غیر مجاز و متعلق به‌غیر استفاده نمود، باید خسارات و لطمات وارد شده به سامانهEntitex ، کارمندان سامانهEntitex  و نمایندگان این شرکت‌ را پرداخت کند و هرگونه ضرر و زیان شرکت سامانه Entitex (که شامل هزینه‌های قانونی برای پرداخت غرامت می‌شود) در استفاده غیرقانونی از کارت‌های اعتباری را پرداخت نماید.
4. مسؤولیت‌ کاربران
کاربر متعهد می‌گردد: 
4.1. اطلاعات کامل، دقیق و صحیح در سامانهEntitex  ثبت نماید.
4.2. اطلاعات خود را به موقع اصلاح کند و آن به طور صحیح به‌روز نگه دارد. بدین وسیله هر کاربر به مدیران سامانهEntitex  یک مجوز وکالت مدنی بلاعزل می‌دهد تا سامانهEntitex  اطلاعات این شرکت را به نمایش بگذارد.
4.3. از فروش اجناس تقلبی، دزدی شده، یا فروش اجناسی که در قانون ممنوع اعلام شده یا خواهد شد و یا ترویج هرگونه فعالیت غیرقانونی که برابر قانون برای آن مجازات تعیین شده است، اکیداً اجتناب نماید.
4.4. از اقدام به کلاهبرداری یا اقدامات مشکوک به کلاهبرداری از سایر اعضا، کاربران سایت و یا هرگونه پیشنهاد غیرقانونی دیگر که موجب تحصیل مال به نحو غیرقانونی گردد، اکیداً اجتناب نماید.
4.5. از نقض قوانین، معاونت و یا تشویق به نقض قوانین یا هرگونه تخلف و نقض حق کپی‌رایت شخص دیگری، استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از علامت تجاری، رموز تجاری، حق مالکیت، حق تبلیغ و یا حق شخصی و اساساً سؤاستفاده غیر قانونی از حق مالکیت معنوی و مالکیت صنعتی اشخاص حقوقی و حقیقی اکیداً اجتناب نماید.
4.6. از نقض هرگونه قانون، مصوبه، آیین‌نامه شامل؛ قوانین صادرات، قانون حمایت از مشتری، رقابت ناسالم، قوانین تبلیغات تبعیض‌آمیز و نادرست اکیداً اجتناب نماید.
4.7. از وارد کردن اطلاعات توهین‌آمیز، افترا ، تهدیدات، اذیت و آزار اکیداً اجتناب نماید.
4.8. از اشاعه مطالب خلاف اخلاق از جمله مسائل جنسی، تجارت اجناس و مواردی که در اشاعه موضوعات خلاف اخلاق و درباره مسائل جنسی می‌باشد، اکیداً اجتناب نماید.
4.9. از اشاعه تبعیض نژاد، مذهب، ملیت، ناتوانی، گرایشات جنسی یا طرح هرگونه مسایل سیاسی اکیداً اجتناب نماید.
4.10. از استفاده از هرگونه آگهی غیرمتعارف، غیرقانونی، آزاردهنده (شامل spamming می‌شود ولی منحصر بهspamming  نمی‌شود)، ناقض حریم شخصی افراد و یا تشویق به روابطی که منجر به جرم، نافرمانی مدنی و یا هرگونه قانون‌شکنی شود، اکیداً اجتناب نماید.
4.11. از اقدام به کپی، شبیه‌سازی و یا استفاده از متعلقات سامانهEntitex ، دایرکتوری‌ها، نرم‌افزارهای تخریب و دخالت کننده، شنود و یا سوءاستفاده از هرگونه نرم‌افزار و یا سیستم‌های سخت‌افزاری اکیداً اجتناب نماید.
4.12. از درج هرگونه اطلاعات تماس، آدرس سایت یا دادن لینک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در بخش های مختلف سامانه به غیر از فیلدهای اطلاعاتی مشخصی که به این منظور در سامانه پیش بینی شده‌اند، اکیداً اجتناب نماید.
4.13. از هر گونه تماس مستقیم، حذف یا دور زدن سامانه که به جهت عدم پرداخت هزینه خدمات و منافع تعریف شده سامانه می‌باشد اکیداً اجتناب نماید.
4.14. شخص در صورت دادن اطلاعات نادرست و یا نقض مفاد ذکر شده، ضرر و زیانEntitex  را باید تأمین و جبران کند.
4.15. مسؤولیت صحت و محتوی آگهی‌ها و مطالب درج شده توسط کاربران با خود ایشان است و همچنین خریداران و استفاده کنندگان موظف هستند براساس توصیه نهادهای امنیتی، شخصاً صحت آگهی‌ها را بررسی نموده و به هیچ وجه قبل از دریافت کالا و خدمات یا انجام معامله از طریق مراجع رسمی و قانونی، وجهی پرداخت نکنند.
5. سایر شرایط
5.1.Entitex  هیچ مسؤولیتی در خصوص صحت اطلاعات ابرازی و ثبت شده توسط کاربران را ندارد و هر کاربر خود مسؤول اطلاعات ابرازی می‌باشد.
5.2. چنانچه کاربر هر یک از مفاد توافق‌نامه را رعایت نکند و یاEntitex  متوجه شود که کاربری تعهدات و توافقات فی‌ما‌بین را رعایت نکرده،Entitex  این حق را دارد فعالیت کاربر در سامانه را معلق نموده و از کاربر مطالبه غرامت و خسارت نماید و این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
5.3.Entitex  هیچ‌گونه سرویسی به کاربر خاطی نداده و نخواهد داد و همچنین کلیه اطلاعات و محتویاتی که به تشخیص خود غیرقانونی یا ناصحیح است از سامانه حذف یا اصلاح می‌کند.
5.4.Entitex  موظف است بر اساس قانون و حکم مراجع قانونی با مأموران دولتی، بازرسان خصوصی، شرکت‌های ثالث متضرر شده همکاری نماید و اطلاعات کاربر را در اختیار ایشان قرار دهد و از این بابت ادعایی از سوی کاربر مسموع نخواهد بود.
5.5. کاربر موافق است که Entitex هیچ تعهدی در قبال مطالب درج شده در سایت‌های کاربران خاطی به عهده ندارد.
5.6.Entitex  این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با هزینه خود از مطالب مندرج در سامانه دفاع کند. در این‌صورت برای آنکه کاربر حمایت کاملEntitex  را به‌دست آورد، باید همکاری لازم را باEntitex  داشته باشد.
6. محدود کردن مسؤولیت
6.1. سامانهEntitex  همان چیزی است که در دسترس عموم می‌باشد و شامل هیچ گونه گارانتی کیفیت، دوام، سطح کارایی، دقت، قابلیت اطمینان و یا مناسب برای اهداف خاص خود را معرفی نمی‌نماید.
6.2. سامانهEntitex  از کلیه گارانتی‌ها، شرایط، تعهدات و یا هرگونه ضوابط بازرگانی از این قبیل خود را مستثنی می‌داند.
6.3. مواردی وجود دارند که سامانه Entitex  هیچ‌گونه تضمینی را به عهده نمی‌گیرد. این موارد از جمله شامل؛ صحت و سقم و کامل بودن اطلاعاتی است که کاربر در سامانه درج نموده است، می‌باشد.
6.4. سامانهEntitex  مسؤولیتی در قبال خرابی کامیپوتر کاربران در هنگام دانلود مطالب عهده‌دار نمی‌باشد و خود کاربران مسؤول بکارگیری تدابیر امنیتی از جمله آنتی ویروس مناسب بر روی کامپیوتر خود می‌باشند.
6.5. سامانهEntitex  مسؤولیتی در قبال قطع شبکه اینترنتی یا از مدار خارج شدن سرور سرویس‌دهنده خدمات میزبانی سامانه ندارد.
6.6. هرگونه توصیه و یا اطلاعات چه کتبی و چه شفاهی که توسط کاربر ارائه شده است، مسؤولیتی را برای سایت سامانهEntitex  به وجود نمی‌آورد.
6.7. در صورت بروز فورس ماژور ازجمله شامل؛ نقص فنی اینترنت، کامپیوتر، مخابرات، برق، اعتصاب، مناقشه، کارگری، شورش، آشوب، کمبود نیروی انسانی یا مواد اولیه، سیل، طوفان، انفجار، جنگ، اعمال قانون و یا هرگونه رویداد یا حادثه‌ای که از کنترلEntitex  خارج باشد، هیچ‌گونه مسؤولیتی در هیچ مورد به عهده سامانهEntitex  نخواهد بود.
6.8.Entitex  در قبال موارد ذیل نیز هیچ گونه مسؤولیت اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم شامل ضرر به سود، توقف‌کاری و یا از دست دادن اطلاعات و... را بر عهده نمی‌گیرد.
این موارد شامل ؛
6.8.1. استفاده و یا عدم استفاده از سرویس
6.8.2. هرگونه کمی و کاستی در کالا، نمونه‌ها، اطلاعاتی که از کاربر دیگری دریافت شده باشد.
6.8.3. دسترسی غیرقانونی شخص و اشخاص حقیقی و یا حقوقی به اطلاعات شما
8,4,6. نحوه برخورد،گفتار و رفتار کاربر
6.8.5. مسائلی که به هنگام استفاده از سامانه به وجود بیاید مانند مسامحه‌کاری 
7. حقوق قانونی
7.1.Entitex  صاحب قانونی و رسمی این سامانه می‌باشد و کلیه حقوق قانونی آن بهEntitex  تعلق دارد.
7.2. روش‌های انجام کار و ارائه خدمات، حقوق و رموز کاری این سامانه سرویس ویژه تحت کنترل قوانین بین‌المللی کپی‌رایت می‌باشد.
7.3. کلیه عنوان‌ها و حقوق مالکیت خدمات و خود سامانهEntitex  متعلق به شرکت‌ مالک این دامنه می‌باشد و بدین وسیله کلیه حقوق قانونی سامانهEntitex  که در این توافقنامه نیامده محفوظ می‌باشد.
7.4. تصاویر و یا لوگوی سامانه و سایت‌های Entitex ، علامت‌های تجاری ثبت شده هستند و توسط قانون کپی‌رایت محافظت می‌شوند. هرگونه کپی غیرقانونی، دستکاری، استفاده و یا انتشار این علایم بدون اجازه کتبی ممنوع می‌باشد.
8. موارد عمومی
8.1. این توافق‌نامه یک توافق جامع بینEntitex  و کاربر می‌باشد و شرایط استفاده از سامانهEntitex  را معین می‌کند و دیگر توافق‌نامه‌های شفاهی را ابطال می‌نماید  و فقط توافق‌نامه‌های کتبی بعدی می‌تواند شرایط این قرارداد را تغییر یا تعدیل نماید.
8.2. سامانهEntitex  و کاربر اشخاص مستقل‌ می‌باشند و تحت این توافق، هیچ امتیازی از قبیل؛ نمایندگی، شراکت، سرمایه‌گذاری مشترک، قرارداد بین کارمند و کارفرما، حق استفاده از اسم تجاری ایجاد نمی‌شود.
8.3. عنوان‌گذاری هر بخش از این توافق‌نامه صرفا برای مشخص نمودن بخش‌های مختلف بوده و معنای دیگری ندارد.
8.4. اگرEntitex  به هر دلیلی پیگیر حقوق تعریف و مشخص شده در مفاد این توافق‌نامه نباشد، این موضوع به معنی صرف‌نظر کردن از حق قانونی خود نبوده و این حق در هر زمان و مکانی قابل طرح و اعاده به مراجع قانونی و برخورد با موارد تخلف می‌باشد.
8.5.Entitex  این حق را دارد تا این توافق‌نامه که شامل؛ کلیه حقوق، عناوین، مزایا، منافع و تعهدات می‌باشد بین خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی که شامل شرکت‌های وابسته به سامانهEntitex  نیز می‌شود، به امضاء برساند.
8.6. در صورت بروز هرگونه اختلاف بینEntitex  و هر یک از اعضا، موضوع از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل خواهد شد.
8.7. کاربر کلیه حقوق خود را جهت مراجعه به مراجع قضایی و دادگاه‌های دولتی و غیردولتی در ایران و خارج از ایران (در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد) از خود ساقط می‌نماید و موضوع اختلاف باEntitex  را از طریق داور مرضی‌الطرفین پیگیری و حل و فصل خواهد نمود و رأی داور برای ایشان لازم‌الاجرا است. 
 
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co