World of things | Entitex

6 روش صحیح دیوار چینی با بلوک لیکا

جزئیات آگهی

خلاصه
دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بوده و مانند دیوارچینی با مصالح بنایی می باشد. بر این اساس تمام عملیات بنایی با بلوک لیکا، بر پایه مشخصات و ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز استاندارد شماره 70  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می گیرد.
شرح
نحوه بلوک چینی با بلوک لیکا:

1.جهت استفاده از بلوک ته بسته لیکا، پس از آماده سازی سطح و تراز کار با ریختن یک لایه ملات ماسه و سیمان ( حدود 250کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب) به ضخامت حداکثر 5/2 سانتیمتر بروی سطح کار، اولین رگ بلوک بصورتی که قسمت بسته بلوک به سمت بالا و سمت باز بلوک روی ملات قرار داده می شود. سپس با ملات ریزی حداکثر به ضخامت 5/1 سانتیمتر اقدام به چیدن رگ های بعدی بصورت کاملا تراز می گردد. توجه داشته باشید که درزهای قائم رجهای بالای هم، بطور یک رج درمیان باید دقیقا در یک راستا باشد.

2.سعی کنید در ساخت دیوار تنها از یک نوع بلوک استفاده شود. برای قسمت های کوچک از بلوک نیمه لیکا (یا نصف کردن بلوک در طول یا ارتفاع بوسیله فرز گرانیت بر و یا تیشه تیز)و یا آجر لیکا استفاده گردد. بکار گیری بلوک لیکا با سایر مصالح نظیر آجر در رج آخر دیوار و یا زیر پنجره ها بدلیل تفاوت ضریب انبساط باعث ناهماهنگی دیوار شده و ممکن است سبب ایجاد ترک شود. توجه داشته باشید در صورت استفاده از فرز گرانیت بر یا تیشه تیز برای نصف کردن، بلوک تنها از محل ضربه دونیم می شود و قسمت دیگر آن نیز قابل استفاده است.

3.در مورد اجرای کلیه مصالح بنایی، بهتر است پیش از اجرا، بلوک ها آبپاشی شوند تا آب ملات را به خود جذب نکند. بلوک لیکا بدلیل جذب آب مناسب بر خلاف بلوک های هبلکس و CLC و بتن گازی نیازی به غرقاب شدن ندارد.

4.پیشنهاد می شود جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح دیوار، ابتدا رج اول دیوار در کلیه قسمت های مورد نیاز چیده شود و پس از آن اقدام به چیدن رج های بعدی بصورت یکنواخت در ارتفاع صورت گیرد. بر اساس قوانین مقررات ملی ساختمان، ارتفاع دیوار چیده شده در یک قسمت نباید نسبت به سایر دیوارهای ساختمان از یک متر بیشتر شود.

5.حداکثر طول آزاد دیوار جداکننده نباید از 40 برابر ضخامت دیوار (در تیغه چینی با بلوک ضخامت 10 حداکثر 4 متر و ضخامت 15 بلوک حداکثر 6 متر) و ارتفاع دیوار حداکثر 5/3 متر تجاوز کند و برای طول یا ارتفاع بیشتر باید از قوطی بعنوان وال پست استفاده گردد.

6.دیوار اجرا شده با بلوک لیکا، در صورتی که به طرز مناسبی اجرا و شاقولی شده باشد، می توان لایه گچ و خاک را حذف نموده و تنها یک لایه گچ سفید استفاده گردد. جهت اجرای تاسیسات و ایجاد شیار برای عبور لوله های تاسیسات می توانید از شیار زن و یا تیشه تیز استفاده کنید. در صورت اجرای صحیح، تنها لایه بیرونی بلوک از محل ضربه شکسته شده و سایر قسمت های بلوک سالم مانده و بلوک از هم پاشیده نمی شود.
لینک منبع

اطلاعات صاحب آگهی

Administrator entitex
کاربر سایت از تاریخ 17 خرداد 1395
اطلاعات شخصی
تلفن
به متن آگهی مراجعه شود
کشور
ایران
ایمیل