World of things | Entitex

معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک چگونه است؟

جزئیات آگهی

شرح
اهداف طراحی اقلیمی در اقلیم گرم و خشک موارد زیر می‌باشد:

1. کاهش گرمای داخلی
2. محافظت از ساختمان در برابر تابش نور خورشید با ایجاد حداکثر سایه اندازی
3. استفاده از جریان هوا برای ایجاد تهویه طبیعی
 
بافت شهری

ایجاد سایه و استفاده از جریان هوا دو عامل شکل دهنده به بافت شهری و فرم بنا در این ناحیه می‌باشد. ایجاد بافت شهری متراکم، بافت روستای ها ، از ویژگی‌های بافت شهری این ناحیه می‌باشد .
 
جهت قرارگیری ساختمان‌ها

با توجه به زاویه تابش خورشید و سایر عوامل اقلیمی در این ناحیه بهترین جهت برای قرارگیری ساختمان ها باید طبق زاویه خورشید بررسی شوند.
 
توصیه‌های مهم طراحی ساختمان

فرم کلی ساختمان
:
بدلیل شدت تابش آفتاب در جهات شرق و غرب، فرم ساختمان باید کشیدگی در خلاف نور خورشید داشته باشد. به حداکثر رساندن جریان هوا در اطراف ساختمان‌ها با ایجاد فاصله مناسب در بین آنها توصیه می‌شود.
1. اجتناب از ایجاد پنجره ها بزرگ و پیش بینی سایبان عمودی برای آنها توصیه می‌شود.
2. استفاده از شیشه های دو جداره توصیه می‌شود.

تهویه مورد نیاز در ساختمان

مهمترین عامل ناراحتی انسان در این ناحیه گرمای بسیار زیاد ماندن و خشک شدن پوست بدن و کم بودن  ظرفیت تبخیر هوا به دلیل گرمای زیاد می‌باشد . بنابراین رعایت اصول زیر می‌تواند تا حدی این مشکلات را مرتفع نماید.
- پلان‌ها باز طراحی شوند و فضای عریض و آزاد بین ساختمان‌ها وجود داشته باشد .
 
ویژگی‌های معماری

1. ساخت بناها بصورت حیاط مرکزی و نیمه درون گرا
2. مرتفع ساختن اتاق‌ها
3. استفاده از ایوان‌های وسیع و مرتفع  
4. استفاده از رنگ روشن
5. بافت متراکم
6. استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد
7. استفاده از بادکیر
8. ساختن بام مسطح یا گنبدی
9. استقرار روی زمین

مصالح مورد استفاده در ساختمان های با شرایط اقلیمی گرم وخشک
در برخی از شهرهای این اقلیم برای ایجاد جریان هوا از بادگیر استفاده می شده است مانند شهر یزد.
نحوه  بهره گیری از انرژی خورشیدی گرم و خشک  :
سیستم انفعالي - سیستم فعال انفعالي یا غیر مستقیم :
1- روش دريافت مستقيم
2- روش گلخانه اي (گرم خانه)
 3- ديوار ترومب و ديوار آبي
4. استخر يا حوضچه روي بام
به دلیل گرمای زیاد و کم بودن نوسان درجه حرارت در طول شبانه روزمصالح مورد استفاده در این اقلیم باید از ظرفیت حرارتی زیادی برخوردار باشد.
5. هواکش حرارتي (برج هوا) در مناطق گرم و خشک که اهميت سرمايش ساختمان ها بيش از حد مورد توجه است، طراحي و تعبيه برج هوا (Wind Tower) براي تهويه ي هواي طبيعي ساختمان، مي تواند بسيار مفيد باشد.
 
 
 
 
نویسنده
 دکتر ابراهیم جعفر پور
لینک منبع

اطلاعات صاحب آگهی

Administrator entitex
کاربر سایت از تاریخ 17 خرداد 1395
اطلاعات شخصی
تلفن
به متن آگهی مراجعه شود
کشور
ایران
ایمیل