فواید و مضرات کیسه های هوای خودرو

شرح
آنچه با شنيدن نام کيسه هوای خودرو در ذهن خيلی ها شکل میگيرد، يک بالن سفيد رنگ است که هنگام تصادف در مقابل سرنشينان به سرعت باز شده و مانع برخورد آنها به شيشه جلوی اتومبيل ميشود. اما واقعيت اين است که اين کيسه هایی که امروزه جزو امکانات اصلی خودروها شده و هنوز برای کارايی بيشتر و استفاده های بهتر تحت آزمايش هستند، تاکنون توانسته اند جان هزاران نفر را نجات دهند. کيسه های هوا در حال حاضر جزو ضروری ترين تجهيزات ايمنی خودروها شده و به نظر می رسد در کشور ما هم تا يکی دو سال آينده اين وسيله جزو تجهيزات ضروری خودرو شود ولی به راستی، صاحبان خودرو در کشورمان تا چه حد به عملکرد اين وسيله در خودروی مورد استفاده خود آگاه هستند و همچنين تا چه حد در خصوص روش استفاده بهينه از آن و خطرات احتمالی استفاده نادرست از آن آموزش ديده اند؟
 
آشنايی با کيسه های هوايی خودرو
کيسه های هوايی نوعی از سيستم امنيتی خودروها مثل کمربند ايمنی هستند که به منظور جلوگيری از برخورد سرنشينان با بخش های ثابت خودرو طراحی شده اند. امتياز مهم اين کيسه ها آن است که طبق قانون پاسکال هرچه سطح مورد تماس در انتقال نيرو بيشتر باشد، شدت صدمات کاهش می يابد. کيسه های هوايی معمولا در قسمت فرمان، داشبورد، درها، سقف يا قسمت پشتی صندلی ها که دارای حسگر است، نصب ميیشوند تا آثار تصادف و ضربات را روی سرنشينان کم کنند.

انواع کيسه هوايی
پيشرفته ترين نوع کيسه های هوايی آنهايی هستند که از سر محافظت می کنند. اين نوع کيسه های هوايی ميتوانند بخش بيشتری از خودرو را با چند رديف صندلی مثل ون ها پوشش دهند. 2 نوع کيسه هوايی وجود دارد، نوعی که از جلو باز ميشود و ديگری که از نوع جانبی است. کيسه هوايی طوری طراحی شده که سر و قفسه سينه را موقع حوادث رانندگی که از پهلو رخ ميدهد، محافظت ميکند. اين نوع که خود ترکيبی از چند کيسه هوايی است، به سه دسته تقسيم ميشود:

1. کيسه هوايی محافظ سر
2. کيسه هوايی سر و سينه
3. کيسه هوايی سينه

طرز عملکرد کيسه های هوايی
سيستم کيسه هوا شامل 3 بخش اصلی کيسه، حسگرها و ژنراتور توليد گاز است. کيسه هوا از نوعی الياف خاص نايلونی بسيار سبک ساخته شده که دارای قابليت های ويژه ای است و در بين فرمان، داشبورد، کنار درها و صندليها جاسازی ميشود. حسگر وسيله ای است که با درک موقعيت تصادف، فرمان پر شدن کيسه هوا را ارسال ميکند و اين فرمان که عموما الکترونيکی است، باعث ايجاد يک انفجار در ژنراتور توليد گاز شده و گاز حاصل از اين انفجار باعث پر شدن کيسه هوا ميشود. ژنراتور توليد گاز هم بخشی از سيستم کيسه هواست که در آن طی يک فرآيند شيميايی گاز نيتروژن توليد شده و اين گاز با فشار بالا باعث باز شدن کيسه قبل از برخورد سرنشين با فرمان، داشبورد، در و... ميشود. کيسه های هوايی مخصوصا انواع ترکيبی آنها تاکنون جان بسياری از افراد را نجات داده و از بروز بسياری از صدمات جلوگيری کرده است. بسياری از والدين نمی دانند که کيسه های هوا چگونه کار می کنند و نمی دانند که متناسب با اين عملکرد، کودکان زير 12 سال خود را در کدام قسمت خودرو بنشانند. وقتی کودکان در صندلی جلوی خودرو بنشينند، کيسه های هوايی می توانند به کودکان صدمات جدی وارد کرده و حتی کشنده باشند. خطر اين کيسه های هوا وقتی راننده 30 تا 35 سانتی متر دورتر از کيسه های هوا باشد، کمتر است. برای کاهش تعداد صدمات و مرگ و ميری که به وسيله کيسه های هوا ونگهداری ناصحيح کودکان ايجاد ميشود، رانندگان بايد از نکات ايمنی خودرو مطلع باشند.

خطر کيسه هوا برای کودکان و نوزادان
ايمن ترين جا برای کودکان 12 سال و پايين تر، صندلی عقب ماشين است. کيسه های هوايی می توانند برای کودکان زير 12 سال خطرناک باشند. از آنجايی که کيسه های هوايی جانبی با سرعت بسيار زياد يعنی سريع تر از يک چشم به هم زدن پر از باد می شوند و اين قدرت می تواند به شدت به کودکان زير 12 سال صدمه برساند، اگر کودکی در قسمت جلوی خودرو و به طور ناصحيح روی صندلی کودک نشانده شود و به داشبورد نزديک باشد، ممکن است در معرض صدمات جدی و مرگ باشد. نوزادان با صندلی کودک هرگز نبايد در صندلی جلوی خودرو با کيسه های هوايی جانبی قرار داده شوند، چرا که ممکن است هنگام باد شدن سريع، کيسه هوا به شدت زياد به کودک برخورد کرده سبب صدمات جدی و حتی مرگ نوزاد شود. نوزادان زير يک سال و با وزن 9 کيلوگرم که سر و گردن شان قادر به تحمل نيروی ناشی از کيسه هوا و تصادف نيست، بايد در صندلی کودک و در عقب خودرو قرار داده شوند. آنها همچنين در معرض خطر صدمه با کيسه های هوايی جانبی هستند. ايمنی کودکان کمتر از 12سال وقتی به طور صحيح در صندلی عقب می نشينند تا 29 درصد بيشتر مي‏شود، حتی اگر ماشين کيسه هوا نداشته باشد.
 
اگر قدتان کوتاه است.
بسياری از رانندگانی که توسط کيسه های هوايی جان خود را از دست می دهند، افراد کوتاه قد و دارای جثه کوچک هستند. بستن کمربند ايمنی و قرار دادن صندلی بسيار نزديک به فرمان سبب بروز خطرات بيشتر و صدمات با کيسه هوايی ميشود. اگر قدتان کوتاه است، تا جايی که ممکن است از فرمان دور شويد.
 
 اگر سن تان بالاست.
افراد سالمند هم نظير ساير سرنشينان خودرو که در جلو می نشينند، بايد به طور صحيح در صندلی بنشينند و تا جايی که ممکن است صندلی جلو را عقب ببرند.

اگر بارداريد.
خانم هايی باردار هنگام نشستن در خودرو بايد کمربند ايمنی خود را ببندند و يک بخش کمربند بايد در زير شکم آنها قرار بگيرد. زنان باردار بايد مراقب باشند که هرگز کمربند را بالا يا روی شکم خود قرار ندهند. کمربند را از روی ران ها و لگن و زير شکم عبور داده و از روی شانه و بين دو سينه و گردن عبور دهند. وجود کيسه های هوايی جلو و جانبی بهترين ايمنی را برای زنان باردار ايجاد ميکند اما در هر حال زنان باردار هم بايد مانند ساير افراد احتياط کنند. بايد در وضعيت صحيح روی صندلی بنشينند و تا جايی که امکان دارد صندلی را عقب ببرند و مطمئن شوند که کمربند کاملا در هر جا و مکان محکم بسته شده است.
 
 
لینک منبع
  • 321 بار نمایش
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co