شرایط احداث و راه اندازی گاوداری شیری

شرح
مشخصات زمين مناسب جهت احداث ساختمانها و تأسيسات، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه میشود، مي تواند به يكی از شكلهای زير باشد:
الف: زمينهای سنددار
ب: زمينهای استيجاری
ج: زمينهای فاقد سند ( به شرط احراز مالكيت)
 د: زمينهای مشاع
ح: زمينهای اصلاحات ارضی مفروزالرعيه
و: زمينهای واگذاری از طريق هيأتهای هفت نفره يا كميسيون مواد 31 يا 32 قانون واگذاری زمينهای موات زمينهای كشت علوفه در خصوص صدور پروانه تأسيس دامداريهایی كه درآنها نشخوار كنندگان يا اسب، پرورش داده و نگهداری می شوند، متقاضی جهت تأمين علوفه دامداري خود برابر ضوابط نظام دامپروری، بايد دارای يكی از شرايط زير باشد:
 1. مالك زمين كشت علوفه باشد.
 2. مستأجر زمين كشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل 5 سال)
 3. متصرف بلامعارض زمين كشت علوفه بوده و آن را در اختيار داشته باشد.
4. مالك زمينهای واگذاری از طريق هيأتهای هفت نفره يا كميسيون ماده 31 قانون.
5. با كشتكاران علوفه، قرارداد خريد علوفه تنظيم كرده باشد.
6. متقاضيان پرورش طيور صنعتی و بومی، كه دارای زمين جهت كشت مواد اوليه خوراك طيور باشند، با توجه به ميزان ارائه زمين ، در صدور پروانه تأسيس، الويت نسبی دارند.
 
ضوابط فنی مورد نياز برای زمين دامداری
 
الف) فواصل حداقل فاصله محدوده تأسيسات دامداريها و كارخانجات با واحدهای مشابه و غير مشابه و همچنين با شهر، شهرك و روستا (مناطق مسكونی)، جنگل، رودخانه، دريا و ساير عوارض طبيعی، حريم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبكه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسيساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعيين ميشود.  

تبصره1: در مواقع اضطراری و يا ارائه دلايل مستدل، كميسيون مركزی مجاز است، نسبت به كاهش يا افزايش حداقل فواصل مذكور ، تصميم لازم را اتخاذ كند.
 
تبصره2: در خصوص بعضی از انواع كارخانجات و واحدهای پرورش عوارض جغرافيايی واقليمی :
 
1- در حد امكان، محل تأسيسات بايد به گونه ای انتخاب شود، كه جهت وزش باد از سوی مناطق مسكونی به طرف دامداری باشد.

2- محل تأسيسات در مورد حيوانات پوستی غير نشخوار كننده، به خصوص جوندگان، بايد طوري احداث شود كه از نظر عبور و مرور، ساير حيوانات و جوندگان وحشی به داخل تأسيسات جلوگيری به عمل آيد.
 
3- محل تآسيسات نبايد در مسيرهاي شناخته شده، قرار گيرد.
 
 
ساختمان گاوداری

برای احداث یک گاوداری باید یکسری شرایط را در نظر گرفت :
 
1. محل دامداری باید مناسب و نزدیک مناطق مسکونی و کارخانه ها  نباشد و از شهر هم زیاد فاصله نداشته باشد که تأمین آب و برق و سوخت مشکل است. فاصله تا    دامداری های دیگر هم رعایت شده و به راههای ارتباطی نزدیک و به منابع برق و آب و تلفن هم دسترسی داشته باشد.
 
2.  زمین باید دارای زهکشی طبیعی مناسب باشد یا بتوان آن را زهکشی کرد و نباید پست و آبگیر باشد.
 
3. دامداری باید به نحوی ساخته شود که قابل توسعه باشد یعنی نزدیک رودخانه یا کوه نباشد. ساختمان گاوداری باید شرایط زیر را برای گاو و گاودار فراهم بکند : 

- گاوها را از آب و هوای نامناسب حفظ کند.
- ریسک صدمات احتمالی را به حداقل برساند.
- امکان تغذیه مناسب را فراهم کند. 
- محل مناسبی را برای سم چینی و تلقیح و واکسیناسیون ایجاد کند.
- محیط کار مناسبی را برای کارگران فراهم سازد.
-  ساختمان باید اقتصادی باشد .
 
4. گاوداری باید قابل توسعه باشد. جایگاه محل نگهداری،مراقبت وپرورش دام راجايگاه دام می نامند.به طور كلی سه نوع جايگاه باز،نيمه باز و بسته وجود دارد. جايگاههای باز مخصوص مناطق گرمسير میباشد. جايگاه نيمه باز سه طرف آن محصور بوده و يك طرف آن باز بوده و دام درقسمت بيرونی می تواند گردش كند.كه به اين قسمت بهاربند گفته میشود.درجايگاه بسته هرچهار طرف توسط ديوار محصور بوده و نور و هوا به ترتيب ازطريق پنجره وهواكش ها تأمين می شوند. ازجمله اصولی كه درساخت جايگاه بايد درنظر گرفت جهت و سمت دامداری می باشد. ساختمان دامداری بايد پشت به بادهای محلی باشد و از زمينهای اطراف 10تا20 سانتی متر بلندتر باشد . كف جايگاه نيز بتونی باشد و شيار يا كانالهايی كم عمق با شيب كم برای عبور ادرار وترشحات ايجاد شود زيرا وقتی فضولات دركف بماند محل مناسبی برای رشد ميكروبها وگاز های مضر ميباشد كه باعث آسيب به چشم و دستگاه تناسلی حيوان گشته و سلامتي حيوان راتهديد می كند. ازطرفی دامدار درتماس دائم با دامها است و موجبات آلودگی و ابتلاء دامدار به امراض مشترك بين انسان ودام از قبيل تب مالت، سل وغيره می شود.
 
5. ارتفاع پنجره ها ازكف اصطبل بايد بين 1/50 - 1/20 متر باشد و تعداد پنجره ها بسته به آب و هوا و مساحت متغير ميباشد . بهتر است پنجره ها به شكل مربع و روبروی همديگر باشند تا جريان هوا به آسانی صورت گيرد. همچنين مطلوب می باشد كه از بالا به پايين باز و بسته شوند تا هوای بيرون مستقيما به بدن دام اثر نكند.
 
6. كف جايگاه بايد به طور مرتب خشك نگه داشته شود.بخصوص درفصل زمستان كه بارندگی ورطوبت زياد است ،كودها بايد روزانه جمع آوري شوند.درگاوداری های اين عمل توسط تراكتور انجام میشود.
 
لینک منبع
  • 1983 بار نمایش
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co