کانگوروهای درختی چگونه زندگی میکنند؟

شرح
 کانگوروی درختی یکی از بزرگترین جانوران کیسه دار به شمار می آید و از خانواده ی کانگوروهای قرمز و کانگوروهای بزرگتر میباشد. کانگوروی درختی برخلاف دو خویشاوند خود روی درخت زندگی می کند. 10 گونه کانگوروی درختی وجود دارد، تعدادی از آن ها در جنگل های بارانی استرالیا و تعدادی دیگر در گینه ی نو و جزایر اطراف گینه ی نو به سر می برند. این حیوان جنگل های متراکم را برای زندگی ترجیح می دهد، زیرا این کانگورو موجودی خجالتی و گوشه گیر است.
این کانگورو همانند خویشاوندان خود دارای پرش های باشکوهی است، اما همانند آن ها دارای پاهای بزرگی نیست.این حیوان به راحتی می تواند از درختی به درخت دیگر بپرد. او می تواند روی درختی که در فاصله ی 9 متری اش قرار دارد، بپرد. این حیوان دم بلندی دارد که باعث تعادلش می شود. این حیوان را می توان در شب به راحتی دید، زیرا رفتار آن ها بیشتر شبیه حیواناتی است که در شب فعالیت می کنند.
گونه های کانگوروی درختی از نظر اندازه متغیرند، اما اندازه ی بیشتر آن ها 1متر و 27 سانتی متراست و وزن مذکر بالغ این حیوان 11 کیلوگرم است، اما وزن گونه ی مونث آن 5/2 کیلوگرم کمتر است. طول عمر این حیوان در جنگل ها حدود 14 سال است، اما اگر انسان ها از آنها مراقبت کنند، طول عمر آن ها 20 سال خواهد بود.مانند تمام جانوران کیسه دار، کانگوروی درختی دارای یک کیسه است. بچه کانگوروها بعد از تولدشان 1سال و چند ماه را در کیسه های مادرشان به سر میبرند.
کانگوروهای درختی گیاه خوارند، آن ها از برگ درختان که در جنگل های متراکم بسیار یافت می شود، تغذیه میکنند. آن ها همچنین جانور پستاندار نشخوار کننده هستند، نشخوارکنندگان قبل از بلعیدن، تمام غذا را نمیجوند، آن ها علف های زیادی را به سرعت می بلعند، سپس در جای امن و زمان استراحت، غذای داخل معده را به دهانشان بر می گردانند و کاملاً می جوند و دوباره می بلعند. نشخوارکردن برای حیواناتی که دارای سم نیستند بسیار غیرمعمول است.
 
 
لینک منبع
  • 221 بار نمایش
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co