چگونه ساختمانی ایمن داشته باشیم؟

شرح

اصول ساختمان‌های صنعتی:
برای طراحی ساختمان‌های صنعتی آگاهی و آشنایی دقیق ازعملیات کارخانه ای که در آن احداث خواهد شد از شروط اساسی طراحی ساختمان آن است :
سطوح موردنیاز فضاهای یک ساختمان صنعتی بر اساس فضای مورد احتیاج:
ماشین‌آلات
تولید سالانه
تعدادکارگران و کارمندان شاغل
انبارهای موردنیاز
رستوران
آشپزخانه
تأسیسات جنبی کارخانه و سریسهای موردنیاز ) توالت‌ها- دوش‌ها- آسانسور- پله و…) و نهایتاً فضای سیرکولاسیون
مناسب با توجه به عملکرد کارخانه ، تعیین می‌گردد.
احتیاجات ویژه‌ای که در رابطه با ساختمان‌های صنعتی ازنظر بهداشت و سلامتی و رفاه کارگران و کارمندان آن مطرح می‌گردد، عبارت‌اند از:
حداکثر رطوبت مصنوعی
سطوح روشنایی موردنیاز
تهویه مناسب
دوش‌ها و سرویس‌ها
مجزا سازی بخش ماشین‌آلات
خروجی‌های فرار در مواقع آتش‌سوزی
در نظر گرفتن حداقل فضای موردنیاز افراد( معمولاً ۱۱ مترمربع برای هر نفر(
گرم سازی و خنک‌سازی هوای کارخانه
تهیه آب آشامیدنی موردنیاز
حفاظت از تصادفات
تأسیسات آتش‌نشانی
بخش کمک‌های اولیه
در طرح‌بندی بخش‌های مختلف و عرض مسیرهای گذرگاه‌ها با توجه به نوع ماشین‌آلات و فضای کار سیرکولاسیون مناسبی را باید در نظر داشت. فضاهای انبار – وسایل حمل‌ونقل و ماهیت کارخانه مشخص‌کننده تعداد طبقات آن می‌باشد و با توجه به این موارد ساختمان را یک طبقه – دوطبقه و يا به‌صورت ساختمان آشیانه‌ای احداث می‌نمایند ارتفاع بخش‌های مختلف یک کارخانه با توجه به فونکسیون آن تعیین می‌گردد . درصورتی‌که طراحی یک ساختمان صنعتی به‌طور صحیح و دقیق انجام شود. باعث ایجاد شرایط کاری مناسب و درنتیجه کار آیی بهتر و افزایش تولیدات کارخانه خواهد بود.
به‌طورمعمول برای استفاده بهتر از نور آفتاب سیستم طراحی ساختمان‌های صنعتی باید به صورتی باشد که طول (آن‌ها جهت نورگیرها) به سمت شمال و جنوب قرارداده شود و در حقیقت بتواند از نور شمال و جنوب که مناسب‌تر است بهره گیرد، جهت توسعه در ساختمان‌های صنعتی را نیز همواره بایستی در نظر گرفت.
در مورد پنجره‌های ساختمان‌های صنعتی باید سعی شود که نور موردنیاز را به داخل ساختمان هدایت نماید. پنجره‌های فلزی با شیشه‌های شفاف سیم داد ارجح‌تر می‌باشند. ابعاد شیشه‌های پنجره‌ها در صنایع سنگین ۲۰% مترمربع و در کارخانه‌های ساکت و کم سروصدا ۶۰% الی ۸۰% مترمربع در نظر گرفته می‌شوند . بایستی سعی شود ⅓ سطح پنجره‌ها برای تهویه باز باشند.
مقررات حفاظتی و ایمنی ساختمان کارگاه‌ها:
الف- عوامل اطمینان:
کلیه ساختمان‌های دائمی و موقتی و مؤسساتی که مشمول مقررات قانون کارمي باشند باید ازنقطه‌نظر ساختمانی واجد استحکام کامل بوده و در محاسبه پایه و سقف و کف‌ها رعایت نکات زیر بشود:
1-      تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک.
2-      تحمل فشار ناشی از ریزش برف – باران- یخبندان – باد و طوفان.
3-      تحمل فشار ناشی از بارهای معلق.
4-      اتاق‌ها و محل کار دائم باید حداقل ۳ متر از کف تا از سقف ارتفاع داشته و فضای آن باید برای حداکثر اشخاص که در آن محل کار می‌کنند برای هر نفر۱۲ مترمکعب کمتر نباشد.
ب- کف سازی:
ü      کف اتاق‌ها و قسمت‌هایی که محل عبور کارگران بوده و یا برای حمل‌ونقل مواد تخصیص داده‌شده بایستی صاف و هموار بوده و عاری از حفره و سوراخ – برآمدگی ناشی از پوشش بی‌تناسب مجاری- میخ و پیچ و مهره ولوله – دریچه یا برآمدگی و برجستگی و هرگونه موانعی باشد که ممکن است موجب گیرکردن و یا لغزیدن اشخاص گردد.
کف اتاق‌ها و راهروها و پیاده‌روها نباید در شرایط عادی هیچ‌گونه لغزندگی داشته باشد.
محل‌های رفت‌وآمد ، حمل‌ونقل مواد و همچنین جهت حرکت اصلی با علامت‌گذاری توسط رنگ مشخص روی زمین معلوم و روشن باشد.
کف کارگاه‌ها بایستی قابل شستشو بوده و در مواردی که نوع کار موجب ریخته شدن آب در کف گردد بایستی شیب کافی داشته باشد که آب‌ها را به سمت مجاری فاضل آب هدایت نمایید.
ج- پلکان‌ها:
1-     کلیه پلکان‌ها- سکوها- و پاگردها باید استحکام کافی داشته باشد و تحمل فشار و سنگینی بارهای عادی را داشته باشد.
2-      پلکان‌ها و سکوهایی که از مصالح مشبک ساخته‌شده‌اند ابعاد چشمه‌های آن نباید از ۲۵ میلی‌متر تجاوز نماید تا اشیاء متفرقه امکان سقوط از آن را نداشته باشند.
3-     طول پلکان‌ها با استثنای سرویس یا امدادی نباید در هیچ مورد از۹۰ سانتيمتر کمتر باشد.
4-     اختلاف سطح بین دو پاگرد نباید هیچ‌گاه از۷۰/۳ متر تجاوز کند.
5-     غیر از پلکان‌های سرویس یا امدادی عرض هر پایه بدون محاسبه حاشیه یا برآمدگی آن نباید از ۳۳ سانتیمتر کمتر باشد و ارتفاع پله بین۱۴ تا ۲۹ سانتیمتر خواهد بود.
6-     کلیه پلکان‌ها بایستی از طرف پرتگاه به‌وسیله نرده‌های مخصوص پلکان حفاظت شوند.
آیین‌نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه‌ها:
۱۶۰۰۳ ماده ۳ : اتاق‌ها و محل دائم باید لااقل ۳ متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداکثر اشخاصی که در آن محل کار می‌کنند برای هر نفر ۱۲ مترمکعب کمتر نباشد.
تبصره ۱ : در محاسبه مترمکعب فضا، حجم اشغال‌شده بابت اثاثیه ماشین‌آلات و مواد و لوازم چیزی کسر نمی‌گردد.
تبصره ۲: در ساختمان‌هایی که ارتفاع هر طبقه از فضای کار از ۴ متر متجاوز باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع ۴متر منظور و محاسبه می‌گردد.
۱۶۰۰۴: در فضای کارگاه نصب ماشین‌آلات و يا قراردادن اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور و مرور یا کارگران ایجاد نماید.
۱۶۰۰۷ ماده ۷: کف اتاق‌ها و راهروها و پیاده‌روها نباید در شرایط عادی هیچ‌گونه لغزندگی داشته و یا از مصالحی ساخته و یا از موادی اندود شده باشند که درنتیجه رفت‌وآمد ایجاد ناراحتی و گردوخاک و سائیدگی و درنتیجه لغزندگی ایجاد شود.
۱۶۰۰۹ ماده۹: کف کارگاه‌ها بایستی قابل شستشو بوده و در مواردی که نوع کار موجب ریخته شدن آب در کف گردد بایستی شیب مناسب داشته باشد که آب‌ها را به سمت مجاری فاضلاب هدایت نماید.
۱۶۰۲۸ ماده۲۸: عرض پلکان‌ها به‌استثنای پلکان‌های سرویس يا امدادی نباید در هیچ مورد از ۹۰ سانتیمتر کمتر باشد.
۱۶۱۳۰ ماده ۱۳۰: برای کارگرانی که در خارج از مهر و مو من‌ها و در محوطه کارخانه و اطراف ساختمان‌ها ( در فضای آزاد) مشغول کار هستند می‌بایستی حفاظ و سایبان پیش‌بینی شود.
۱۶۱۳۱ ماده۱۳۱: قسمت‌های روباز و اطراف کارگاه که عنوان حیاط دارد باید همیشه طوری ساخته شود که آب در کف آن نماند و گل نشود و همیشه اوقات نظیف و تمیز باشد تا رفت‌وآمد به ساختمان‌های کارخانه و حمل‌ونقل مواد و تجهیزات مختلف آن‌ها به سهولت صورت گیرد.
۱۶۱۳۳ ماده ۱۳۳: چنانچه در صحن کارخانه گودال مانند: چاله ، حفره و چاه و نهر وجود داشته باشد باید روی دهانه آن‌ها با وسایل محکم و اطمینان‌بخش مستود گردد یا اطراف آن‌ها نرده محکمی نصب شود.
۱۶۱۶۵ ماده۱۶۵: حداقل عرض‌گذرهای بین ماشین‌آلات تأسیسات و یا انبوه مواد در کارگاه‌ها ۶۰ سانتیمتر است.
چک‌لیست مربوط به ایمنی ساختمان
آیا برای هر کارگر حداقل ۱۲ مترمکعب فضا در نظر گرفته‌شده است؟
آیا دیواره‌ها و کف و سقف طوری طراحی‌شده که از رطوبت و گرما و سرما جلوگیری کند؟
آیا کف کارگاه هموار و بدون حفره است؟
آیا کف کارگاه طوری طراحی‌شده که قابل شستشو باشد؟
      آیا کف کارگاه موجب لغزیدن کارگران می‌شود؟
آیا محل‌هایی را که دارای دریچه‌هایی در کف است به‌وسیله در پوشش‌های پوشیده شده است که کارگروه داخل آن سقوط نکند؟
آیا دستگیره پوشش دهانه‌ها به سمت بیرون قرار ندارد؟
آیا در اطراف دهانه‌ها نرده كه ارتفاع آن ۹۰ سانتيمتر است قرار دارد ؟
آیا حداقل عرض پلکان عمومی ۱۲۰ است؟
آیا در سقف کارگاه حداقل ارتفاع ۳ رعایت شده است؟
آیا در کارگاه‌ها به‌اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور وجود دارد؟
آیا در اطراف پلکان‌هایی که بیش از ۴ پله‌دارند در طرف باز آن نرده محکم نصب‌شده است؟
آیا درهای خروج اضطراری برای مواقع خطر در نظر گرفته‌شده است؟
آیا از علائم و راهنما در محیط کارگاه برای جلوگیری از خطر استفاده‌شده است؟
لینک منبع
  • 262 بار نمایش
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co