40 ويژگی يک کارمند نمونه

شرح
1. توكل به خدا داشته باشد. 
2. منظم و وقت شناس باشد.
3. عاشق كارش باشد. 
4. فراتر از وظايف محوله كار انجام دهد.
5. انگيزه كار داشته باشد. 
6. بداند كه برای حفظ منافع خود بايد منافع سازمانش را در اولويت قرار دهد. 
7. از روابط عمومی خوبی برخوردار باشد. 
8. عفت كلام داشته باشد. 
9. وفا به عهد و پيمان داشته باشد. 
10. خدا ترس باشد و از وجدانی بيدار برخوردار باشد تا از خلاف كاری دوری گزيند. 
11. كارهای محوله را تا انتها پيش برده به سرانجام برساند. 
12. به كارهای تخصصی و غير تخصصی خود احاطه كامل داشته باشد. 
13. ارباب رجوع، مشتری و يا هر عامل بيرونی را ارج بگذارد.
14. اطاعت توام با رفاقت از رؤسا و مديران خود داشته باشد. 
15. پذيرای كامل نظام ارشديت باشد. 
16. قوانين و بخش نامه های سازمانی خود را با جان و دل پذيرا باشد. 
17.  همه همكاران رؤسا و مديران خود را دوست بدارد. 
18.  انتقاد پذير باشد و انتقادات سازنده را  با راه كارهاي مناسب آن همواره ارائه دهد. 
19. با محيط اطراف خود خلاقانه برخورد نمايد. 
20. مطالعه و آموزش و ارتقاء سطح علمي را در تمامي اوقات از وظايف خود بداند. 
21.  با همكاران خود با احترام بر خورد نمايد. 
22.  هنر گوش كردنش، دو برابر هنر حرف زدنش باشد. 
23.  سازمان خود را همواره تقويت نمايد.
24. اميدوار و مثبت انديش باشد. 
25. خلاق و نوع آور باشد. 
26. هميشه كمتر از درآمد خود هزينه نمايد و قسمتی از عوايد خود را پس انداز نمايد. 
27. يك كارمند خوب بايد زود و به موقع تشكيل خانواده دهد. 
28. آراستگی و مرتب بودن در عين سادگی از ديگر ويژگی هاست. 
29. چشم طمع به اموال ديگران نداشته باشد. 
30. كمك به ديگران را در سر لوحه كار خود قرار دهد. 
31. خير انديش و ساعی باشد. 
32. پر تلاش وبا انرژی كار كند. 
33. از پخش شايعات در سازمان خود دوری گزيند. 
34. از بدگوئی ديگران اجتناب ورزد. 
35. مسائل كاری و سازمانی خود را به عنوان اسرار سازمانی حفظ و مراقبت نمايد. 
36. از طرح بسياری از موارد كاري خود همواره در خانواده جلوگيري كند. 
37. اطلاع رسانی شفاف به خانواده از ميزان درآمد واقعی خود داشته باشد. 
38. هميشه علاقمند موقعيت كاري خود باشد ليكن تلاش نمايد تا امكانات مادي و معنوی خود را از راه های قانونی و مشروع ارتقاء دهد. 
39. از ورود به مسائل سياسی در حيطه كاري خود دوری گزيند. 
40. تفريحات سالم برای خود و خانواده با توجه به ميزان امكانات فراهم آورد.
 
 
لینک منبع
  • 291 بار نمایش
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co